+ 420 545 222 800
Zlatovna Investiční zlato Mince

Titulární medaile

TITULÁRNÍ MEDAILE

Tak jako příjmení nás řadí do rodinného kruhu našich blízkých, tak i získaný titul nás řadí do široké rodiny vzdělaných osobností.

TITULÁRNÍ DUKÁTY

Dukáty, první české zlaté mince zavedené "otcem vlasti" císařem Karlem IV., jenž je rovněž zakladatelem citadely české vzdělanosti: Karlovy univerzity v Praze. Ve stejném formát těchto tradičních dukátů můžete získat i titulární dukáty. Pouze u nás!

AKADEMICKÝ TITUL

Dosažení vzdělání.

Akademický titul je vyjádření stupně spjatého s určitým vzděláním, značí udělenou formální kvalifikaci určité úrovně, a to řádně zakončeného studijního programu v rámci terciárního vzdělávání zpravidla na univerzitě či jiné vysoké škole. Tyto instituce většinou udílejí akademické tituly spjaté s určitými stupni studia, studijními programy, typicky se jedná o bakalářské studijní programy (Bachelor's degree), magisterské studijní programy (Master's degree) a doktorské studijní programy (Doctor's degree, Doctoral degree, Doctorate), v některých případech často též vedle určitých profesních titulů či případně i jiných akademických certifikátů.

Diplom

Předání diplomu.

Získání titulu

Ukončení studia je slavnostní okamžik.

V Česku udělované akademické tituly jsou:


titul zkratka titulu latinský význam zkratky oblast
Bakalář Bc. baccalaureus různé oblasti
Bakalář umění BcA. baccalaureus artis umění
Inženýr Ing. ingeniator technické vědy a technologie, ekonomie, zemědělství, lesnictví a vojenství
Inženýr architekt Ing. arch. ingerum architectus architektura
Doktor medicíny MUDr. medicinae universae doctor všeobecné lékařství
Doktor zubního lékařství MDDr. medicinae dentium doctor zubní lékařství
Doktor veterinární medicíny MVDr. medicinae veterinarinae doctor veterinární lékařství a veterinární hygiena
Magistr umění MgA. magister artis umění
Magistr Mgr. magister v ostatních oblastech
Doktor práv JUDr. juris utriusque doctor právo
Doktor filozofie PhDr. philosophiae doctor humanitní, pedagogické a společenské vědy
Doktor přírodních věd RNDr. rerum naturalium doctor přírodní vědy
Doktor farmacie PharmDr. pharmaciae doctor farmacie
Licenciát teologie ThLic. theologiae licentiatus teologie
Doktor teologie ThDr. theologiae doctor teologie
Mám rád ZLATOVNA .CZ
ODEBÍREJTE ZPRAVODAJ
Je zdarma. Zasíláme upozornění, které jsou pro vás důležité. Vaše schránka bude obsahovat vždy klíčové informace. Ve svém mobilním zařízení budete mít k novinkám přístup kdekoliv budete. S námi budete mít rychle přehled o všem co se děje. Náš zpravodaj odebírá 60.000 investorů v Čechách i na Slovensku. Zařaďte se mezi ně. Odběr lze kdykoliv odhlásit.
Zlatovna.cz - Velkoobchod s investičním zlatem. Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné investiční mince. Stříbrné investiční slitky. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny. Mince ČNB a NBS. ©2011-2023 Zlatovna a.s.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...